Tổng số lượt xem trang web

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

LỊCH THI HỌC KỲ 2016


 LỊCH THI HỌC KỲ 2  NĂM 2016 


  • Địa điểm thi: Trường Trung cấp Công đoàn, Lô 7, cư xá Thanh Đa, Phường 27,  Bình Thạnh
  • Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 23/09/2016 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017 trở về trước sẽ không được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2016-2017
  • Đối với sinh viên  học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học bắt đầu

STT
Mã HP
Môn thi
Buổi
Ca
Giờ thi
Ngày thi
Giảng
đường thi
Ghi chú
Từ
Đến
1
TLYTP
Tâm lý học tư pháp (lần1)
Chiều
4
15g15
17g15
08/10/2016
HT_2; HT_3

2
GQTC3
Pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế (lần1)
Chiều
4
15g15
17g15
15/10/2016
HT_2; HT_3

3
TMQT2
Luật thương mại quốc tế (lần1)
Chiều
4
15g15
17g15
22/10/2016
HT_2; HT_3

4
TLYTP
Tâm lý học tư pháp (lần2)
Chiều
3
13g00
15g00
26/11/2016
HT_2

5
GQTC3
Pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế (lần2)
Chiều
3
13g00
15g00
03/12/2016
HT_2

6
TMQT2
Luật thương mại quốc tế (lần2)
Chiều
3
13g00
15g00
10/12/2016
HT_2


đường dẫn tải lịch học, lịch thi toàn trường
 http://www.mediafire.com/download/bjwvrbh2yhn4kx2/Lich+thi+ky+2++nam+hoc+2016.xls
                                                                                                                 Chúc thành công
                                                                                                                       Phạm Bình 

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

LỊCH HỌC CHÍNH THỨC LỚP CĐ-K6

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM
TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng  6 năm 2016
Số:        /KH-ĐTKCQ


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CĐ-K6
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016
TT
Mã Môn
Tên Môn
Thời gian
Số
đvht
Số
tiết
Khoa thực hiện
Ghi chú
Từ
Đến
1
TLYTP
Tâm lý học tư pháp
16/08/2016
28/08/2016
2
30
Bộ môn Tội phạm học

2
GQTC3
Pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế
30/08/2016
18/09/2016
3
45
Bộ môn Luật Thương mại quốc tế

3
TMQT2
Luật thương mại quốc tế
20/09/2016
09/10/2016
3
45
Bộ môn Luật Thương mại quốc tế

4
NGNGU
Ngoại ngữ
11/10/2016
22/11/2016
4
90
Không Chính quy

5
TH004
Nhập môn Tin Học
24/11/2016
13/12/2016
3
45
Không Chính quy

Cộng:
15
255* Ghi chú:                                                                                                                                               By PB
Lịch học lớp CĐ-K6
Lịch học toàn khóa, anh chị nào học lại thì xem ở đây !
 Giảng viên tham gia giảng dạy lớp học này nhận danh sách lớp để lên điểm đánh giá bộ phận và nộp lại cho Phòng Đào tạo không chính quy ngay sau khi kết thúc môn học.
- Thời gian học: Mỗi tuần học 3 buổi tối thứ 3, 5, 7 và sáng chủ nhật; Buổi sáng bắt đầu lúc 7g30’, buổi tối bắt đầu lúc 17g45; Mỗi buổi học 4 tiết.
- Địa điểm học: Hội trường 2 - Trường Trung cấp Công đoàn - Lô 7, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian và địa điểm thi: dự kiến công bố lịch thi vào ngày 05/9/2016
       + Thời gian thi và giảng đường thi cụ thể sẽ có thông báo sau.
       + Địa điểm thi: Trường Trung cấp Công đoàn - Lô 7, cư xá Thanh Đa, F27, quận Bình Thạnh.
- Thời gian nộp học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017: theo quy định của nhà trường (Nộp học phí tại Phòng B.101).
- Thời gian đăng ký (tại Phòng Đào tạo không chính quy - phòng A.101) và đóng tiền học lại (tại Tổ thu học phí - phòng B.104): chậm nhất 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.
  - Các ngày nghỉ trong học kỳ: 26/08/2016, (Lễ bế giảng Khoa 37), 02/09/2016, 19/09/2016 (Lễ khai giảng Khoá 41), 25/10/2016 (Đại hội CBCC), 20/11/2016, 01/01/2017, 02/01/2017 (Nghỉ bù 01/01/2017).
- Bắt đầu học học kỳ 2 năm học 2016-2017: Từ ngày 09/01/2017.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO KCQ

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

LỊCH HỌC DỰ KIẾN HỌC KỲ 2 -2016


 
2. Lớp Công đoàn Khóa 6, học kỳ thứ 9
2.1. Các học phần bắt buộc:
1
Pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế
GQTC3
3
45
Bộ môn Luật Thương mại quốc tế
2
Luật thương mại quốc tế
TMQT2
3
45
Bộ môn Luật Thương mại quốc tế
3
Tâm lý học tư pháp
TLYTP
2
30
Bộ môn Tội phạm học
4
Ngoại ngữ
NGNGU
4
60
Không Chính quy
5
Nhập môn Tin Học
TH004
3
45
Không Chính quy
Cộng học phần bắt buộc:

15
225