Tổng số lượt xem trang web

Thứ Ba, ngày 08 tháng 9 năm 2015

LỊCH THI HỌC KỲ 2 -2015 CĐ-K6

Lịch thi  lớp Công đoàn - Khóa 6 (12CDK6):
- Địa điểm thi: Trường Trung cấp Công đoàn, Lô 7, cư xá Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh
            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.
- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.
STT
Mã HP
Môn thi
Buổi
Ca
Giờ thi
Ngày thi
Giảng
đường thi
Ghi chú
Từ
Đến
1
LPSAN
Luật phá sản và giải quyết tranh chấp (lần1)
Chiều
4
15g15
17g15
17/10/2015
HT_2; HT_3

2
TTDCB
Những vấn đề chung về luật Tố tụng dân sự (lần1)
Chiều
4
15g15
17g15
24/10/2015
HT_2; HT_3

3
TPHOC
Tội phạm học (lần1)
Chiều
4
15g15
17g15
31/10/2015
HT_2; HT_3

4
GQADS
Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự (lần1)
Chiều
4
15g15
17g15
07/11/2015
HT_2; HT_3

5
BDS01
Pháp luật về kinh doanh bất động sản (lần1)
Chiều
4
15g15
17g15
21/11/2015
HT_2; HT_3

6
LPSAN
Luật phá sản và giải quyết tranh chấp (lần2)
Chiều
3
13g00
15g00
05/12/2015
HT_2

7
LSS02
Luật so sánh (lần1)
Chiều
4
15g15
17g15
12/12/2015
HT_2; HT_3

8
TTDCB
Những vấn đề chung về luật Tố tụng dân sự (lần2)
Chiều
3
13g00
15g00
19/12/2015
HT_2

9
LNH01
Luật Ngân hàng (lần1)
Chiều
4
15g15
17g15
26/12/2015
HT_2; HT_3

10
TPHOC
Tội phạm học (lần2)
Chiều
3
13g00
15g00
02/01/2016
HT_2

11
GQADS
Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự (lần2)
Chiều
3
13g00
15g00
09/01/2016
HT_2

12
BDS01
Pháp luật về kinh doanh bất động sản (lần2)
Chiều
3
13g00
15g00
16/01/2016
HT_2

13
LSS02
Luật so sánh (lần2)
Chiều
3
13g00
15g00
30/01/2016
HT_2

14
LNH01
Luật Ngân hàng (lần2)
Chiều
3
13g00
15g00
27/02/2016
HT_2

 Phạm Bình 

Tải về ở đây :
 http://www.mediafire.com/view/n0kt762ek99d7cr/L%E1%BB%8Bch_thi__2015-2016.pdf
http://www.mediafire.com/view/1ymg7e1tbng5642/L%E1%BB%8Bch_thi__2015-2016.docx

Thứ Ba, ngày 21 tháng 7 năm 2015

LỊCH HỌC HỌC KỲ 2 LỚP CĐ-K6

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP ĐẠI HỌC LUẬT MỞ TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG ĐOÀN - LỚP CĐ-K6  HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016              
                                                                                                                                                                                               By Phạm Bình
TT
Mã Môn
Tên Môn
Thời gian
Số
đvht
Số
tiết
Khoa thực hiện
Ghi chú
Từ
Đến
1
LPSAN
Luật phá sản và giải quyết tranh chấp
25/08/2015
10/09/2015
2
30
Bộ môn Luật kinh tế

2
TTDCB
Những vấn đề chung về luật Tố tụng dân sự
12/09/2015
24/09/2015
2
30
Bộ môn Luật Tố tụng Dân sự

3
TPHOC
Tội phạm học
26/09/2015
15/10/2015
3
45
Bộ môn Tội phạm học

4
GQADS
Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự
17/10/2015
31/10/2015
2
30
Bộ môn Luật Tố tụng Dân sự

5
BDS01
Pháp luật về kinh doanh bất động sản
01/11/2015
14/11/2015
2
30
Bộ môn Luật đất đai môi trường

6
LSS02
Luật so sánh
15/11/2015
05/12/2015
3
45
Bộ môn Tư pháp so sánh

7
LNH01
Luật Ngân hàng
06/12/2015
19/12/2015
2
30
Bộ môn Thuế T.Chính N.Hàng

Cộng:
16
240* Ghi chú:
- Giảng viên tham gia giảng dạy lớp học này nhận danh sách lớp để lên điểm đánh giá bộ phận và nộp lại cho Phòng Đào tạo không chính quy ngay sau khi kết thúc môn học.
- Thời gian học: Mỗi tuần học 3 buổi tối thứ 3, 5, 7 và sáng chủ nhật; Buổi sáng bắt đầu lúc 7g30’, buổi tối bắt đầu lúc 17g45; Mỗi buổi học 4 tiết.
- Địa điểm học: Hội trường 2 - Trường Trung cấp Công đoàn - Lô 7, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian và địa điểm thi: dự kiến công bố lịch thi vào ngày 11/09/2015
       + Thời gian thi và giảng đường thi cụ thể sẽ có thông báo sau.
       + Địa điểm thi: Trường Trung cấp Công đoàn - Lô 7, cư xá Thanh Đa, F27, quận Bình Thạnh.
- Thời gian nộp học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016: theo quy định của nhà trường (Nộp học phí tại Phòng B.101).
- Thời gian đăng ký (tại Phòng Đào tạo không chính quy - phòng A.101) và đóng tiền học lại (tại Tổ thu học phí - phòng B.104): chậm nhất 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.
         - Các ngày nghỉ trong học kỳ: 29/08/2015, 30/08/2015 (Lễ tốt nghiệp Khoá 36), 02/09/2015, 18/09/2015 (Lễ khai giảng Khoá 40), 25/10/2015 (Đại hội CBCC), 20/11/2015, 01/01/2016.
- Bắt đầu học học kỳ 2 năm học 2015-2016: Từ ngày 18/01/2016.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO KCQ
Ths. PHẠM DUY QUANG