Tổng số lượt xem trang web

Thứ Tư, ngày 02 tháng 12 năm 2015

LỊCH HỌC CHÍNH THỨC HỌC KỲ 2-2015-2016

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP ĐẠI HỌC - LỚP CĐ-K6
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016

TT
Mã Môn
Tên Môn
Thời gian
Số
đvht
Số
tiết
Khoa thực hiện
Ghi chú
Từ
Đến
1
BHIEM
Pháp luật kinh doanh bảo hiểm
19/01/2016
31/01/2016
2
30
Bộ môn Thuế T.Chính N.Hàng

2
PLTRA
Pháp luật về thanh tra và khiếu nại, tố cáo
23/02/2016
13/03/2016
3
45
Bộ môn Luật tố tụng hành chính

3
XDVB2
Xây dựng văn bản pháp luật
15/03/2016
27/03/2016
2
30
Bộ môn Luật hành chính

4
TPQT2
Tư pháp Quốc tế  (Phần riêng)
29/03/2016
10/04/2016
2
30
Bộ môn Tư pháp quốc tế

5
THADS
Thi hành án dân sự
12/04/2016
28/04/2016
2
30
Bộ môn Luật Tố tụng Dân sự

Cộng:
11
165


* Ghi chú:                                                                                                                                                             By Phạm Bình

- Thời gian học: Mỗi tuần học 3 buổi tối thứ 3, 5, 7 và sáng chủ nhật; Buổi sáng bắt đầu lúc 7g30’, buổi tối bắt đầu lúc 17g45; Mỗi buổi học 4 tiết.
- Địa điểm học: Hội trường 2 - Trường Trung cấp Công đoàn - Lô 7, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian và địa điểm thi: dự kiến công bố lịch thi vào ngày 26/02/2016
       + Thời gian thi và giảng đường thi cụ thể sẽ có thông báo sau.
       + Địa điểm thi: Trường Trung cấp Công đoàn - Lô 7, cư xá Thanh Đa, F27, quận Bình Thạnh.
- Thời gian nộp học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016: theo quy định của nhà trường (Nộp học phí tại Phòng B.101).
- Thời gian đăng ký (tại Phòng Đào tạo không chính quy - phòng A.101) và đóng tiền học lại (tại Tổ thu học phí - phòng B.104): chậm nhất 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.
        - Các ngày nghỉ trong học kỳ: Từ ngày 01/02/2016 đến 21/02/2016 (Tết nguyên đán), 30/3/2016 (Ngày truyền thống Trường), 16/4/2016 (giỗ tổ Hùng Vương), 17-18/4/2016 (bù 16/04) , 30/4/2015, 01/5/2015, 02-03/5/2016 (bù 30/4 - 01/5), 22/5/2016 (Bầu cử Quốc Hội), các ngày thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016.
- Bắt đầu học học kỳ 1 năm học 2016-2017: Từ ngày 15/08/2016.


TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO KCQ
Ths. PHẠM DUY QUANG


Thứ Tư, ngày 25 tháng 11 năm 2015

LỊCH HỌC DỰ KIẾN KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM
TP.Hồ Chí Minh, ngày  28  tháng  10 năm 2015
Số:      /KH-ĐTKCQ
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP ĐẠI HỌC LUẬT 
MỞ TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG ĐOÀN - LỚP CĐ-K6 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016 
 ( LỊCH HỌC DỰ KIẾN ) 
TT Mã Môn Tên Môn Thời gian Số
đvht
Số
tiết
Khoa thực hiện
Từ ----Đến
1 BHIEM Pháp luật kinh doanh bảo  hiểm  19/01/2016 -31/01/2016 -2 30 Bộ môn Thuế T.Chính N.Hàng
2 PLTRA Pháp luật về thanh tra và khiếu nại, tố cáo 23/02/2016 -13/03/2016 -3 45 Bộ môn Luật tố tụng hành chính
3 XDVB2 Xây dựng văn bản pháp luật 15/03/2016 -27/03/2016- 2 30 Bộ môn Luật hành chính
4 TPQT2 Tư pháp Quốc tế  (Phần riêng) 29/03/2016- 10/04/2016- 2 30 Bộ môn Tư pháp quốc tế
5 THADS  Thi hành án dân sự 12/04/2016- 28/04/2016- 2 30 Bộ môn Luật Tố tụng Dân sự
Cộng: 11 165
* Ghi chú:
- Thời gian học: Mỗi tuần học 3 buổi tối thứ 3, 5, 7 và sáng chủ nhật; Buổi sáng bắt đầu lúc 7g30’, buổi tối bắt đầu lúc 17g45; Mỗi buổi học 4 tiết.
- Địa điểm học: Hội trường 2 - Trường Trung cấp Công đoàn - Lô 7, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian và địa điểm thi: dự kiến công bố lịch thi vào ngày 01/2016
       + Thời gian thi và giảng đường thi cụ thể sẽ có thông báo sau.
       + Địa điểm thi: Trường Trung cấp Công đoàn - Lô 7, cư xá Thanh Đa, F27, quận Bình Thạnh.
- Thời gian nộp học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016: theo quy định của nhà trường (Nộp học phí tại Phòng B.101).
- Thời gian đăng ký (tại Phòng Đào tạo không chính quy - phòng A.101) và đóng tiền học lại (tại Tổ thu học phí - phòng B.104): chậm nhất 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.
           - Các ngày nghỉ trong học kỳ: Từ ngày 01/02/2016 đến 21/02/2016 (Tết nguyên đán), 30/3/2016 (Ngày truyền thống Trường), 16/4/2016 (giỗ tổ Hùng Vương), 17-18/4/2016 (bù 16/04) , 30/4/2015, 01/5/2015, 02-03/5/2016 (bù 30/4 - 01/5), các ngày thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016.
- Bắt đầu học học kỳ 1 năm học 2016-2017: Từ ngày 15/08/2016.

Phạm Bình

Thứ Ba, ngày 08 tháng 9 năm 2015

LỊCH THI HỌC KỲ 2 -2015 CĐ-K6

Lịch thi  lớp Công đoàn - Khóa 6 (12CDK6):
- Địa điểm thi: Trường Trung cấp Công đoàn, Lô 7, cư xá Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh
            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.
- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.
STT
Mã HP
Môn thi
Buổi
Ca
Giờ thi
Ngày thi
Giảng
đường thi
Ghi chú
Từ
Đến
1
LPSAN
Luật phá sản và giải quyết tranh chấp (lần1)
Chiều
4
15g15
17g15
17/10/2015
HT_2; HT_3

2
TTDCB
Những vấn đề chung về luật Tố tụng dân sự (lần1)
Chiều
4
15g15
17g15
24/10/2015
HT_2; HT_3

3
TPHOC
Tội phạm học (lần1)
Chiều
4
15g15
17g15
31/10/2015
HT_2; HT_3

4
GQADS
Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự (lần1)
Chiều
4
15g15
17g15
07/11/2015
HT_2; HT_3

5
BDS01
Pháp luật về kinh doanh bất động sản (lần1)
Chiều
4
15g15
17g15
21/11/2015
HT_2; HT_3

6
LPSAN
Luật phá sản và giải quyết tranh chấp (lần2)
Chiều
3
13g00
15g00
05/12/2015
HT_2

7
LSS02
Luật so sánh (lần1)
Chiều
4
15g15
17g15
12/12/2015
HT_2; HT_3

8
TTDCB
Những vấn đề chung về luật Tố tụng dân sự (lần2)
Chiều
3
13g00
15g00
19/12/2015
HT_2

9
LNH01
Luật Ngân hàng (lần1)
Chiều
4
15g15
17g15
26/12/2015
HT_2; HT_3

10
TPHOC
Tội phạm học (lần2)
Chiều
3
13g00
15g00
02/01/2016
HT_2

11
GQADS
Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự (lần2)
Chiều
3
13g00
15g00
09/01/2016
HT_2

12
BDS01
Pháp luật về kinh doanh bất động sản (lần2)
Chiều
3
13g00
15g00
16/01/2016
HT_2

13
LSS02
Luật so sánh (lần2)
Chiều
3
13g00
15g00
30/01/2016
HT_2

14
LNH01
Luật Ngân hàng (lần2)
Chiều
3
13g00
15g00
27/02/2016
HT_2

 Phạm Bình 

Tải về ở đây :
 http://www.mediafire.com/view/n0kt762ek99d7cr/L%E1%BB%8Bch_thi__2015-2016.pdf
http://www.mediafire.com/view/1ymg7e1tbng5642/L%E1%BB%8Bch_thi__2015-2016.docx