Tổng số lượt xem trang web

Thứ Sáu, ngày 12 tháng 9 năm 2014

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM 2014 LỚP CĐ-K6

Các anh chị lưu ý đây là lịch thi , cập nhật để có sự chuẩn bị tốt cho kỳ thi này . Chúc các anh chị thành công .
Phạm  Bình

19. Lớp Công đoàn - Khóa 6 (12CDK6):                    
- Địa điểm thi: Trường Trung cấp Công đoàn, Lô 7, cư xá Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh
            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 26/09/2014 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2014-2015 trở về trước sẽ không được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2014-2015.
- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.
STT
Mã HP
Môn thi
Buổi
Ca
Giờ thi
Ngày thi
Giảng
đường thi
Từ
Đến
1
LLDCB
Những vấn đề chung về Luật lao động (lần1)
Chiều
4
15g15
17g15
11/10/2014
HT_2; HT_3
2
TCLD1
Tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động (lần1)
Chiều
4
15g15
17g15
18/10/2014
HT_2; HT_3
3
HNGD3
Luật Hôn nhân gia đình (lần1)
Chiều
4
15g15
17g15
25/10/2014
HT_2; HT_3
4
LCTRA
Luật cạnh tranh (lần1)
Chiều
4
15g15
17g15
01/11/2014
HT_2; HT_3
5
THUE2
Luật thuế (lần1)
Chiều
4
15g15
17g15
15/11/2014
HT_2; HT_3
6
LLDCB
Những vấn đề chung về Luật lao động (lần2)
Chiều
3
13g00
15g00
22/11/2014
HT_2
7
LNSNN
Luật ngân sách nhà nước (lần1)
Chiều
4
15g15
17g15
29/11/2014
HT_2; HT_3
8
TCLD1
Tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động (lần2)
Chiều
3
13g00
15g00
06/12/2014
HT_2
9
GDDS1
Giao dịch dân sự về nhà ở (lần1)
Chiều
4
15g15
17g15
13/12/2014
HT_2; HT_3
10
HNGD3
Luật Hôn nhân gia đình (lần2)
Chiều
3
13g00
15g00
20/12/2014
HT_2
11
LCTRA
Luật cạnh tranh (lần2)
Chiều
3
13g00
15g00
27/12/2014
HT_2
12
LTTHC
Luật tố tụng hành chính (lần1)
Chiều
4
15g15
17g15
03/01/2015
HT_2; HT_3
13
THUE2
Luật thuế (lần2)
Chiều
3
13g00
15g00
10/01/2015
HT_2
14
LQTCB
Một số vấn đề cơ bản của Luật Quốc tế (lần1)
Chiều
4
15g15
17g15
17/01/2015
HT_2; HT_3
15
LNSNN
Luật ngân sách nhà nước (lần2)
Chiều
3
13g00
15g00
24/01/2015
HT_2
16
GQTC1
Giải quyết tranh chấp quốc tế (lần1)
Chiều
4
15g15
17g15
31/01/2015
HT_2; HT_3
17
GDDS1
Giao dịch dân sự về nhà ở (lần2)
Chiều
3
13g00
15g00
07/02/2015
HT_2
18
LTTHC
Luật tố tụng hành chính (lần2)
Chiều
3
13g00
15g00
14/02/2015
HT_2
19
LQTCB
Một số vấn đề cơ bản của Luật Quốc tế (lần2)
Chiều
3
13g00
15g00
21/02/2015
HT_2
20
GQTC1
Giải quyết tranh chấp quốc tế (lần2)
Chiều
3
13g00
15g00
07/03/2015
HT_2
Đường link tải file lịch thi  :

Thứ Hai, ngày 18 tháng 8 năm 2014

Thứ Ba, ngày 22 tháng 7 năm 2014

LỊCH HỌC KỲ 2 NĂM 2014 CỦA LỚP CĐ-K6

Các anh chị vào xem thông tin lịch học kỳ 2 năm 2014 . Chúc thành công.
Phạm Bình 


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP ĐẠI HỌC LUẬT
TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG ĐOÀN - LỚP CĐ-K6
                                    HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014                        
TT
Mã Môn
Tên Môn
Thời gian
Số
đvht
Số
tiết
Khoa thực hiện
Ghi chú
Từ
Đến
1
LLDCB
Những vấn đề chung về Luật lao động
19/08/2014
06/09/2014
2
30
Bộ môn Luật lao động

2
TCLD1
Tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động
07/09/2014
20/09/2014
2
30
Bộ môn Luật lao động

3
HNGD3
Luật Hôn nhân gia đình
21/09/2014
04/10/2014
2
30
Bộ môn Luật Hôn nhân và GD

4
LCTRA
Luật cạnh tranh
05/10/2014
18/10/2014
2
30
Bộ môn Luật kinh tế

5
THUE2
Luật thuế
19/10/2014
02/11/2014
2
30
Bộ môn Thuế T.Chính N.Hàng

6
LNSNN
Luật ngân sách nhà nước
04/11/2014
16/11/2014
2
30
Bộ môn Thuế T.Chính N.Hàng

7
GDDS1
Giao dịch dân sự về nhà ở
18/11/2014
02/12/2014
2
30
Bô môn Luật dân sự

8
LTTHC
Luật tố tụng hành chính
04/12/2014
23/12/2014
3
45
Bộ môn Luật tố tụng hành chính

9
LQTCB
Một số vấn đề cơ bản của Luật Quốc tế
25/12/2014
08/01/2015
2
30
Bộ môn Công pháp QT

10
GQTC1
Giải quyết tranh chấp quốc tế
10/01/2015
22/01/2015
2
30
Bộ môn Công pháp QT

Cộng:
21
315


* Ghi chú:
- Giảng viên tham gia giảng dạy lớp học này nhận danh sách lớp để lên điểm đánh giá bộ phận và nộp lại cho Phòng Đào tạo không chính quy ngay sau khi kết thúc môn học.
- Thời gian học: Mỗi tuần học 3 buổi tối thứ 3, 5, 7 và sáng chủ nhật; Buổi sáng bắt đầu lúc 7g30’, buổi tối bắt đầu lúc 17g45; Mỗi buổi học 4 tiết.
- Địa điểm học: Hội trường 2 - Trường Trung cấp Công đoàn - Lô 7, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian và địa điểm thi: dự kiến công bố lịch thi vào ngày 08/09/2014
       + Thời gian thi và giảng đường thi cụ thể sẽ có thông báo sau.
       + Địa điểm thi: Trường Trung cấp Công đoàn - Lô 7, cư xá Thanh Đa, F27, quận Bình Thạnh.
- Thời gian nộp học phí học kỳ 1 năm học 2014-2015: theo quy định của nhà trường (Nộp học phí tại Phòng B.101).
- Thời gian đăng ký (tại Phòng Đào tạo không chính quy - phòng A.101) và đóng tiền học lại (tại Tổ thu học phí - phòng B.104): chậm nhất 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.
      - Các ngày nghỉ trong học kỳ: 29/08/2014, 30/08/2014 (Lễ tốt nghiệp Khoá 35), 02/09/2014, 15/09/2014 (Lễ khai giảng Khoá 39), 25/10/2014 (Đại hội CBCC), 20/11/2014,01/01/2015, Từ ngày 07/02/2015 đến 01/03/2015 (Tết nguyên đán).
- Bắt đầu học học kỳ 1 năm học 2015: Từ ngày 12/01/2015.                                
                                                                                                                   by Phạm Bình


TL HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
                                                                            
                                                                                    Ths PHẠM DUY QUANG