Tổng số lượt xem trang web

Thứ Tư, ngày 27 tháng 5 năm 2015

LỊCH ĐÁ BÓNG GIAO HỮU NGÀY 29-05-2015

Chiều thứ 6 ( 29-05-2015 ) lúc 18g ( 6g chiều ) lớp mình đá giao hữu với Phòng tài nguyên môi trường quận thủ đức tại Sân nhà thiếu nhi  .Anh em chuẩn bị tốt nhé .Thân mến .
Anh Bình

Thứ Ba, ngày 26 tháng 5 năm 2015

THAY ĐỔI GIẢNG ĐƯỜNG HỌC TỪ NGÀY 15-6 ĐẾN 15-8-2015

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh địa điểm học tập và thi kết thúc học phần của tất cả các lớp
tại cơ sở Nguyễn Tất Thành qua cơ sở Bình Triệu
từ ngày 15/6 đến 15/8/2015
 


Thực hiện kế hoạch cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất của Nhà trường trong năm 2015, phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy, coi thi và sinh viên tất cả các hệ đào tạo, trình độ đào tạo có lịch học và lịch thi tại cơ sở Nguyễn Tất Thành được biết kế hoạch điều chỉnh địa điểm giảng dạy, học tập, thi và coi thi như sau:
Kể từ ngày 15/6 đến 15/8/2015, tất cả các lớp có lịch học và lịch thi tại cơ sở Nguyễn Tất Thành sẽ được chuyển sang học và thi tại cơ sở Bình Triệu (Địa chỉ: Số 123 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức).
Giảng đường học và thi cụ thể của mỗi lớp được đính kèm thông báo này.
- Bảng điều chỉnh lịch học (Bảng 1)
- Bảng điều chỉnh lịch thi (Bảng 2)
Vậy, phòng Đào tạo thông báo để cán bộ, giảng viên và sinh viên các lớp biết và thực hiện theo thông báo./.


Nơi nhận:                                                                     
- Các đơn vị có liên quan;
- BCS các lớp có điều chỉnh;
- Lưu: Văn thư, Đào tạo.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Link tải về lịch học, lớp học đã thay đổi 

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2015

Thứ Bảy, ngày 09 tháng 5 năm 2015

LỊCH ĐÁ GIAO HỮU

Anh em chiều thứ tư 13-05-2015 lúc 18g ( 6g tối )  đá giao hữu ở sân Làng thiếu nhi Thủ Đức nhé ( đường Đặng văn Bi -cạnh trường trung học cảnh sát nhân dân -Quận thủ đức ) . Đá giao hữu với bệnh viện thủ đức nhé .
Thân mến
Anh Bình